Posadzki przemysłowe to nawierzchnie, których główną funkcją jest przenoszenie obciążeń mechanicznych przy zachowaniu jej przydatności użytkowej przez określony przedział czasu, w warunkach oddziaływania określonych czynników. Obszar stosowania posadzek przemysłowych betonowych to hale, magazyny, ale również pomieszczenia przeznaczone na działalność usługową (np. warsztat samochodowy, restauracja itp.)

Posadzki przemysłowe wykonywane są z różnych materiałów budowlanych. Jednak większość posadzek w budownictwie przemysłowym to posadzki betonowe, z uwagi na ich niski koszt i powszechną dostępność betonu. Betonowe posadzki z założenia nie służą do celów mieszkalnym i nie są wykorzystywane jako nawierzchnie dróg i ulic.

Typowa konstrukcja podłogi przemysłowej składa się z następujących, współpracujących warstw:

  • podłoże gruntowe
  • podbudowa
  • warstwa poślizgowa
  • płyta betonowa
  • warstwa wierzchnia

W szczególnych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe warstwy pośrednie (np. nasyp, warstwa izolacji termiczne) lub też różne warstwy wykończeniowe (np. żywica, jastrych, posypka utwardzająca).

Nasza firma oferuję realizację posadzki przemysłowej na etapie podkładu, który obejmuje ułożenie warstwy poślizgowej, płyty betonowej oraz warstwy wierzchniej. Najczęściej wykonujemy posadzki betonowe, których wierzchnią warstwę utwardza się powierzchniowo za pomocą preparatów proszkowych. Utwardzenie posadzek betonowych polega na posypaniu powierzchni suchym preparatem utwardzającym, a następnie na wygładzeniu mechanicznym przy pomocy zacieraczek spalinowych.

Gdzie sprawdzi się posadzka betonowa

Posadzkę betonową stosuje się w halach, magazynach, garażach placach betonowych.