Pomimo dużej wiedzy i doświadczenia betonowe posadzki przemysłowe ulegają uszkodzeniom. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska są błędy projektowe, czyli nieodpowiednia ocena czynników mechanicznych, fizycznych i chemicznych, jakie będą oddziaływać na posadzkę. Kolejnym i dość istotnym czynnikiem jest wybór wykonawcy, które nie zawsze posiada wystarczającą wiedzę, aby cały proces wykonania posadzki przebiegł prawidłowo. Występowanie defektów w posadzkach nie zawsze jest jednak winą projektanta i wykonawcy. Często bywa tak, że użytkownik końcowy nie dostosowuje założeń projektowych do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych swojej posadzki.

Naprawa posadzki

Sposób naprawy zniszczonej posadzki uzależniony jest od rodzaju i zakresu występujących uszkodzeń. Głównie oferujemy naprawy związane z uszkodzeniami punktowymi, liniowymi oraz powierzchniowymi. Punktowe obejmują naprawę niewielkich ubytków pochodzących z różnych źródeł, czy to uszkodzeń mechanicznych, czy też powstałe w wyniku zanieczyszczenia mieszanki betonowej. Liniowe to przede wszystkim rysy pochodzenia skurczowego lub konstrukcyjnego. Natomiast naprawa posadzek powierzchniowa dotyczy głównie pylenia posadzek oraz odspojenia warstwy wykończeniowej.

Renowacja posadzki

Renowacja posadzek to ekonomiczne rozwiązanie dla wielu firm, które chcą odnowić starą, zużytą posadzkę betonową. Użytkownik otrzymuje nielimitowaną żywotność posadzki równą żywotności całego budynku. Początkowa inwestycja jest zbliżona do tradycyjnych rozwiązań, ale przynosi niższe koszty utrzymania oraz większą żywotność, co sprawia, że jest najlepszą inwestycją na wiele lat.