Przebarwienia i barwa posadzki betonowej DST

Przebarwienia posadzki

Nawierzchnia posadzki przemysłowej wykazuje początkowo silne przebarwienia, co jest spowodowane nierównomiernym wysychaniem betonu. Zastosowany na powierzchni posadzki preparat pielęgnacyjny zabezpiecza beton przed zbyt szybką utratą wody. W miejscach, w których warstwa preparatu zabezpiecającego jest grubsza, odparowanie wody z betonu jest wolniejsze i posadzka ma ciemniejszy kolor.

CZYTAJ WIĘCEJ